Sunday, March 10, 2013

mawarmawar pertama
  • Ingatlah, bahawa sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengampuni orang yang beristighfar, Maha Pemberi  taubat atas siapa saja yang bertaubat dan menerima orang yang kembali padanya.
mawar kedua 
  • Kasihanilah orang yang lemah, nescaya anda akan bahagia. Berilah orang yang memerlukan pertolongan, nescaya anda akan merasa puas. Rendamlah emosi anda, nescaya anda akan selamat.
mawar ketiga
  • Optimislah, kerana sesungguhnya Allah bersamamu, para malaikat memohonkan ampun untukmu dan syurga telah menunggumu.
mawar keempat
  • Api kedengkian dan hasad selalu membakar tubuh dan sikap yang terlalu cemburu itu ibarat api yang membara.
mawar kelima
  • Jika anda tidak mempersiapkan diri sejak hari ini, maka hari esok bukan menjadi milik anda.
mawar keenam
  • Mundurlah dengan teratur dari tempat-tempat huru-hara dan persengketaan.
mawar ketujuh
  • Bertingkah-lakulah dengan akhlakmu yang lebih indah dan cantik dari sebuah taman. 
mawar kelapan
  • Berikan kebajikan, nescaya anda akan menjadi manusia yang paling bahagia.
mawar kesembilan
  • Biarkan urusan makhluk menjadi urusan Penciptanya, biarkan yang mendengki sampai mati dan biarkan yang memusuhi terlupa.
mawar kesepuluh
  • Kelazatan sesuatu yang haram dapat menimbulkan penyelesalan, penderitaan dan hukuman.

1 comment: